2006

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA PRAKTYK TEATRALNYCH "GARDZIENICE"

W 2006 ROKU

STYCZEŃ:

Gardzienice - sesja robocza Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT oraz przygotowania do wyjazdu do Barbican Centre w Londynie.

Lublin - Etiuda Filmowa Non Stop: pokaz fińskich filmów animowanych w lubelskim kinie Bajka zorganizowany w ramach działalności Galerii Gardzienice - 10 filmów w reżyserii czołowych fińskich twórców

29.01 - 12.02

Londyn - pobyt zespołu artystycznego teatru "Gardzienice" oraz ośmiu studentów Akademii Praktyk Teatralnych w Barbican Centre w Londynie - jednym z największych europejskich centrów artystycznych. 20 przedstawień (10 widowisk złożonych z 2 spektakli: "Metamorfozy" i "Elektra"), warsztaty dla aktorów i reżyserów, prezentacja filmów o OPT, okrągły stół i spotkanie Włodzimierza Staniewskiego z publicznością oraz jego wykład w Magdalen College w Oksfordzie.

LUTY:

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych z udziałem studentów IV i V APT prowadzona przez pracowników OPT a także gości z Japonii: Nami Tokahashi i Kazyuę Ishid "Elementy japońskiej sztuki walki aikido wobec praktyk teatralnych". W zajęciach brała udział także p. Jadwiga Rodowicz, I sekretarz Ambasady RP w Japonii i autorka wielu książek o teatrze japońskim, wygłosiła wykład z pokazem filmów.

Wizyta gości z Japonii, której koszt pokryły japońskie fundacje, jest elementem szerszej współpracy "Gardzienic" z Japonią

Bratysława - wyjazd służbowy kuratora Galerii Gardzienice, p. Moniki Kubat - omówienie realizacji projektu "Virginia Wolf" i organizacja wystaw uznanych rzeźbiarzy słowackich (min. Martin Muranica, Mauro Lupone) a także rozmowy nt. Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Gardzienice - "Kosmos Gardzienic": "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa.

MARZEC:

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- trzykrotnie: "Kosmos Gardzienic": "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa oraz wystawa multimedialna "Ifigenia w Aulidzie"

- dla widzów indywidualnych i zaproszonych gości, w tym uczestników konferencji nt. muzyczności w teatrze organizowanej przez UMCS.

- oraz w ramach festiwalu "Klamra" w Toruniu, którego uczestnicy przyjechali do Gardzienic.

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT. Sesja skupiona była na pracy nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi inspirowanymi wątkami mitologicznymi przedstawionymi na " Wazie François" (zabytek malarstwa starożytnej Grecji).

 

Lublin - wystawa malarstwa Miry Żelechower-Aleksiun pt. "Światło midraszy" w Galerii ; wykład artystki na temat midraszy (opowiadań na temat Tory z użyciem sentencji i przypowieści

 

Vestfold - 30.03 - 3.04 wyjazd przedstawicieli OPT Norwegii na zaproszenie zaprzyjaźnionego teatru eksperymentalnego "Stella Polaris" na festiwal "Narrenes dager". Wyjazd jest elementem długoletniej współpracy z norweską grupą teatralną "Stella Polaris"

 

KWIECIEŃ:

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT. Zajęcia obejmowały pracę nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi. W ramach sesji odbył się również wykład dr Lecha Trzcionkowskiego: "Ifigenia Eurypidesa"

- połączona sesja IV i V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT -. przygotowanie pokazu przedstawienia " Waza François" w wykonywaniu studentów

- 30.0-2.05 - sesja VI Akademii PraktykTeatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT. Zajęcia obejmowały pracę nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi. Cześć z nich poprowadzili goszczący w Gardzienicach reżyser i aktorzy teatru "Stella Polaris" z Norwegii

- 4-krotna prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" złożonego ze spektakli: "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa oraz wystawy multimedialnej "Ifigenia w Aulidzie", jak również przedstawienia "Waza François" w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych

- dwudniowa sesja warsztatowa dla młodzieży licealnej w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Sesja została zorganizowana w ramach projektu "Wyprawa po Wazę François 1" , współfinansowanegoprzez fundację "J&S Pro Bono Poloniae"

 

Piaseczno - sesja warsztatowa praktyk teatralnych w ramach VII Festiwalu Małych Form Teatralnych "EFFKA"

 

Lublin:

- wieczór autorski z austriackim pisarzem Karlem-Markusem Gaußem. Prowadził je publicysta i krytyk literacki RomanKurkiewicz, brał w nim udział również Dyrektor Austriackiego Centrum Kultury dr Walter Maria Stojan. Prezentowano dwie książki autora: wcześniejszą pt.: "Psożercy ze Svinii" oraz najnowszą pt.: "Umierający Europejczycy"

- V Węgierska Wiosna Filmowa - pokaz pięciu węgierskich filmów wyprodukowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wyróżnionych na najważniejszych festiwalach filmowych("Cudowna Julia" w reż. Istvána Szabó, "Czarna szczotka", "Ścieżki światła", "Żegnaj", "Los utracony"). Pokaz został zorganizowany w ramach działalności Galerii Gardzienice, we współpracy z Centrum Węgierskim w Krakowie. Projekcje - w lubelskim kinie "Bajka"

 

Grecja - wyjazd służbowy W. Staniewskiego w celu przygotowania występówteatru"Gardzienice" na festiwalu w Sikiona w sierpniu 2006 oraz podjęcie ustaleń nt. dalszej współpracy z Teatrem Attis z Aten.

MAJ:

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" złożonego ze spektakli: "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wgEurypidesa oraz specjalny pokaz goszczącego w Gardzienicach norweskiego teatru "Stella Polaris" pt. "Ramajana - work in progress". Było to pierwsze, przedpremierowe przedstawienie nowego spektaklu.

- "Kosmos Gardzienic": "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa i wystawy multimedialnej "Ifigenia w Aulidzie" oraz plenerowy pokaz spektaklu "WazaFrançois" w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT oraz gościnnie: wykład dr Lecha Trzcionkowskiego: "Ifigenia. Ofiara" i zajęcia muzyczne Mieczysława Litwińskiego

- połączona sesja IV i V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów OPT - m.in. przygotowanieplenerowej wersji pokazu przedstawienia " Waza François"

 

- dwudniowa sesja warsztatowa dla młodzieży licealnej w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Sesja została zorganizowana w ramach projektu "Wyprawa po Wazę François 1" , współfinansowanego przez fundację "J&S Pro Bono Poloniae".

 

Lublin - wystawa multimedialna "Wspólne dziedzictwo - przywracanie pamięci" poświęcona sytuacji zabytków na terenach dawnych Kresów (fotografie, prezentacja multimedialna, filmy) zorganizowana przez Galerię Gardzienice we współpracy z fundacją "Wspólne dziedzictwo". Dyskusja panelowa w refektarzu klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie nt. wspólnego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnych wschodnich ziem Rzeczypospolitej (z udziałem konserwatorów zabytków, historyków, twórców kultury) a także koncert zespołu "Pro Musica Antiqua" w bazylice Dominikanów.

- przygotowania do prezentacji pracy Ośrodka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem aktorów OPT i studentów Akademii Praktyk Teatralnych

CZERWIEC:

Warszawa - wykład Włodzimierza Staniewskiego "Praktykowanie humanistyki" połączony z prezentacją pracy Ośrodka Praktyk Teatralnych - w ramach jubileuszu trzydziestolecia Katedry/Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pokaz ten odbył się w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- przygotowania do Międzynarodowej Sesji Praktyk Teatralnych z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych

- Międzynarodowy Staż Teatralny w Gardzienicach. Wzięło w nim udział ok. 25 młodych aktorów i reżyserów z zagranicy (Anglia, USA, Malta, Grecja, Islandia, Francja) jak również studenci Akademii Praktyk Teatralnych. W programie znalazły się: praca nad scenami ze spektakli Ośrodka pod kierunkiem W. Staniewskiego, zajęcia muzyczne i ruchowe prowadzone przez aktorów Ośrodka oraz wykłady i spotkania mistrzowskie z: Jackiem Petryckim (wybitny twórca filmowy), prof. Leszkiem Kolankiewiczem (Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej), Romanem Kumłykiem (twórca ludowy, kierownik Muzeum Etnograficznego) i zespołem Czeremosz z Ukrainy

- 2-krotna prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" złożonego ze spektakli: "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa oraz wystawy multimedialnej "Ifigenia w Aulidzie" dla widzów indywidualnych i zaproszonych gości, w tym uczestników festiwalu literackiego "Znikająca Europa" oraz uczestników międzynarodowej sesji praktyk teatralnych

 

Lublin:

- spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem, laureatem literackiej nagrody Nike 2005. Autor przedstawił swoją ostatnio wydaną książkę - dramat "Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna", czytał również fragmenty swoich wcześniejszych prac, a także najnowszych, jeszcze nie publikowanych utworów. Aranżację muzyczną spotkania przygotował jazzowy muzyk i kompozytor Mikołaj Trzaska wraz ze swoim Trio Mikołaja Trzaski z Trójmiasta w składzie: Mikołaj Trzaska - saksofon basowy, Michał Gos - perkusja, Marek Rogulus Rogulski - kontrabas.

- lubelska edycja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego "Znikająca Europa" w Sali Konferencyjnej Trybunału Koronnego przy Rynku Starego Miasta. Festiwal odbywał się w kilku miastach: Warszawie, Krakowie, Lublinie i Gardzienicach, i obejmował spotkania z najwybitniejszymi współczesnymi pisarzami europejskimi.

Na wydarzenia lubelskiej edycji festiwalu złożyły się:

- dyskusja panelowa pt.: "Pogranicza Europy" z udziałem pisarzy:

Jurij Andruchowycz (Ukraina), Andrej Dyńko (Białoruś), Marius Ivaškevičius (Litwa), Andrzej Stasiuk (Polska). Spotkanie prowadził Paweł Smoleński (Gazeta Wyborcza).

- dyskusja panelowa pt.: "Znikająca Europa" z udziałem autorów:

Jurij Andruchowycz (Ukraina), Andrej Dyńko (Białoruś), Marius Ivaškevičius (Litwa), Karl-Markus Gauß (Austria), Andrzej Stasiuk (Polska), Lavinia Greenlaw (Anglia), Tatjana Gromača (Chorwacja), Vetle lid Larssen (Norwegia), Dagmar Leupold (Niemcy), Carola Susani (Włochy), Fatos Lubonja (Albania), Christoph Ransmayr (Austria), Svetlana Vasilenko (Rosja). Moderatorem była Katarzyna Michalak (Radio Lublin).

LIPIEC:

Gardzienice

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- specjalna prezentacja maratonu teatralnego "Kosmos Gardzienic" dla uczestników młodzieżowego projektu polsko-ukraińskiego. Na widowisko to złożyły się spektakle z repertuaru Ośrodka Praktyk Teatralnych, w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego: "Metamorfozy" wg Lucjusza Apulejusza oraz "Elektra" wg Eurypidesa.

 

Lublin

- wystawa malarstwa i promocja debiutu młodej lubelskiej artystki Agnieszki Wójtowicz w Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie. Inspiracją dla malarki, zwyciężczyni w konkursie "Autograf 2005" , jest bezpośrednie otoczenie - obiekty i sprzęty, najczęściej stare i zniszczone, często lekceważone i omijane, które przeniesione na płótno zyskują nowe znaczenie.

 

Olsztyn - udział zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych w III Międzynarodowym Letnim Festiwalu "Na pomostach" w Olsztynie. Na scenie Teatru im Stefana Jaracza zaprezentowane zostały dwukrotnie spektakle "Metamorfozy" wg Apulejusza i "Elektra" wg Eurypidesa. Spektaklom towarzyszył pokaz multimedialny "Ifigenia w Aulidzie". W ramach festiwalu odbyły się również master class Włodzimierza Staniewskiego i pokaz filmów z archiwum Ośrodka.

SIERPIEŃ:

Gardzienice

- próby plenerowe w ramach przygotowań do występów zespołu w Grecji

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych. Zajęcia prowadzili reżyser i aktorzy OPT oraz zaproszeni goście: Nadya Golski oraz członkowie jej zespołu "101 Candles Orchestra", którzy poprowadzili zajęcia z antropologii muzyki, w tym technik głosu i tradycji Papuasów Nowej Gwinei.

 

Lublin

- koncert z cyklu "Muzyka świata": Nadya Golski z zespołem "101 Candles Orchestra" z Australii i Nowej Zelandii w lubelskim klubie artystycznym "Hades".

- drugi z koncertów Nadyi Golski i jej zespołu z cyklu "Muzyka świata" - w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Jego program łączył muzykę Europy Środkowej i Wschodniej z wątkami muzyki Australii i Nowej Zelandii

 

Grecja - udział zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych w międzynarodowym festiwalu Meeting for Ancient Drama w Sikiona (w Grecji). W ramach tego wyjazdu zaprezentowane zostały specjalnie przygotowane, plenerowe wersje spektakli "Metamorfozy" i "Elektra" dla widzów festiwalu. Każde z przedstawień obejrzało ok. 500 widzów. Elementem festiwalu było sympozjum poświecone dramatowi antycznemu. W ramach tego wydarzenia odbył się wykład Włodzimierza Staniewskiego oraz warsztat prowadzony przez aktorów teatru "Gardzienice".

WRZESIEŃ:

Gardzienice:

- próby do spektakli, praca merytoryczna zespołu.

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych - przygotowanie przedstawienia "Ifigenia w Aulidzie - work in progress"

- sesja połączonej IV i V Akademii Praktyk Teatralnych - przygotowanie i pokaz widowiska teatralnego "Waza François"

- dwukrotnie: "Kosmos Gardzienic", "Metamorfozy" wg Lucjusza Apulejusza oraz "Elektra" wg Eurypidesa w wersji plenerowej. Pierwszy raz wystawiono w nowej scenerii - we wnętrzu zabytkowego spichlerza - spektakl "Waza François" w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych

- staż w Gardzienicach dla studentów Akademii Podlaskiej. Na jego program złożyły się: ćwiczenia ruchowe i muzyczne zainspirowane ikonografią antycznej Grecji, zajęcia z cheironomii (starożytnej sztuki gestu), pokazy filmów z archiwum Ośrodka. Uczestnicy stażu wysłuchali również wykładu Włodzimierza Staniewskiego pt. "Praktykowanie humanistyki"

 

Stany Zjednoczone - wyjazd Włodzimierza Staniewskiego w celu przygotowania występów Ośrodka w USA w roku 2007 a także rozmowy z partnerami amerykańskimi, których efektem ma być ich udział w projektach planowanych na rok przyszły

 

Lublin - Spotkanie Literackie z pisarką chorwacką, Dubrawką Ugresic - poprowadziła Justyna Jaworska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego a tłumaczyła Dorota Jowanka Cirlić. Prezentowane było szerokie spektrum twórczości literackiej Dubravki Ugresić ze szczególnym omówieniem dwóch najnowszych pozycji wydawniczych: powieści "Ministerstwo Bólu" i zbioru esejów "Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne)". Ożywioną dyskusję wywołały kwestie przebijającej z prac pisarki krytyki nacjonalizmu oraz sposobu widzenia świata przez emigrantów

- wystawa prac współczesnych czeskich artystów-plastyków "Czeska piwnica" w Galerii Gardzienice przy ul Grodzkiej (fotografia, rysunek, techniki mieszane): Jan Adamec, Eva Francová, Jaroslav Jebavý, Štepán Málek, Radoslav Pavllíček, Pavel Šmíd, Ludek Vojtechovský.

PAŹDZIERNIK:

Gardzienice:

- przygotowania i próby do nowego spektaklu (wspólny projekt z Narodowym Teatrem Starym z Krakowa) pt. Ifigenia w Aulidzie, z udziałem zespołu teatru "Gardzienice", studentów Akademii Praktyk Teatralnych oraz aktorów zagranicznych

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych- prace nad przygotowaniem przedstawienia "Ifigenia w Aulidzie"

- impreza edukacyjno-artystyczna pt. "Kim jestem i czego pragnę" - w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci z lokalnej społeczności Gardzienic i okolic. Wydarzenie to obejmowało spotkanie z historykiem i regionalistą, Lucjanem Świetlickim z Piask i ks. Zbigniewem Borowskim. Odbyły sie także warsztaty teatralno-plastyczne, które współprowadził Leszek Uściłowski - artysta plastyk z Gardzienic

- 2x maraton teatralny "Kosmos Gardzienic", na który złożyły się widowiska: "Metamorfozy" wg Lucjusza Apulejusza oraz "Elektra" wg Eurypidesa. Wystawiono także we wnętrzu zabytkowego spichlerza spektakl "Waza François" w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych

- staż dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program obejmował zajęcia warsztatowe prowadzone przez aktorów OPT - ćwiczenia ruchowe i muzyczne zainspirowane ikonografią antyczną - a także pokazy filmów z archiwum Ośrodka oraz wykład Włodzimierza Staniewskiego

- dwudniowa sesja warsztatowa dla młodzieży licealnej w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Uczestniczyło w niej 40 osób - zainteresowana teatrem młodzież z II Społecznego LO w Warszawie i XLVII LO im. S. Wyspiańskiego w Warszawie

 

Glasgow - wyjazd dyrektora Ośrodka do Szkocji, na zaproszenie Royal Scottish Academy of Music and Drama, jednej najważniejszych uczelni artystycznych Wielkiej Brytanii. Celem wizyty było uruchomienie w tej akademii programu dydaktycznego teatralnych metod pracy "Gardzienic"

LISTOPAD:

Tokio, 28.10 - 14.11 - wyjazd do Japonii z programem artystyczno-dydaktycznym teatru "Gardzienice" na zaproszenie teatru X-Cai (prowadzonego przez p. Misako Ueda) we współpracy z Ambasadą RP w Tokio. Wzięli w nim udział: reżyser oraz 3 aktorów Ośrodka. W trakcie wyjazdu odbyła się pięciodniowa sesja warsztatowa w Teatrze X-Cai dla wybranej grupy 12 aktorów i reżyserów japońskich zakończona publicznym pokazem dla zaproszonych aktorów, reżyserów i krytyków teatralnych. Sesja była kontynuacją "work in progress" prowadzonej od kilkunastu miesięcy pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego, dotyczącej "Ifigenii w Aulidzie" Eurypidesa.

13 listopada na zaproszenie dyrekcji Tsubouchi Memorial Theatre Museum mieszczącego się przy Uniwersytecie Waseda w Tokio, Włodzimierz Staniewski wygłosił wykład dla studentów wydziału wiedzy o teatrze Uniwersytetu Waseda. Wykład dotyczył pracy nad tragedią antyczną na przykładzie "Elektry" Eurypidesa i towarzyszyły mu pokazy technik aktorskich w wykonaniu aktorów "Gardzienic" oraz prezentacje multimedialne.

W czasie całego pobytu toczyły się liczne rozmowy na temat możliwych przyszłych projektów polsko-japońskich z udziałem Teatru "Gardzienice", między innymi występów zespołu w Japonii w roku 2007 lub 2008 oraz współpracy z jednym z najwybitniejszych współcześnie żyjących aktorów Teatru Noh panem Mitsuhiro Honda.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu organizacyjnemu Ambasady RP w Tokio oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, z ramienia którego w przedsięwzięciu wzięła udział p. Jadwiga Rodowicz. 

Gardzienice:

- przygotowania i próby do nowego spektaklu (wspólny projekt z Narodowym Teatrem Starym z Krakowa) pt. Ifigenia w Aulidzie z udziałem zespołu teatru "Gardzienice", studentów Akademii Praktyk Teatralnych oraz aktorów zagranicznych.

- pierwszy etap sesji kwalifikacyjnej do VII Akademii Praktyk Teatralnych.

- impreza edukacyjno-artystyczna pt. "Afryka, moja Afryka" - w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci z lokalnej społeczności Gardzienic i okolic. Była ona wirtualną podróżą po krajach afrykańskich. Zajęcia miały charakter warsztatowy i były prowadzone przez artystów z grupy teatralnej Migrator Theatre , tworzonej przez emigrantów, głównie z krajów afrykańskich. Zespół ten zaprezentował także spektakl, "Africa... my Africa" - polityczny musical, przedstawiający historię Afryki z naciskiem na okres niewolnictwa i kolonializmu. W imprezie wzięło w nich udział ok. 90 dzieci ze szkół w Stryjnie, Gardzienicach i Piaskach oraz ich rodzice.

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera i aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych.

- 2x maraton teatralny "Kosmos Gardzienic", na który złożyły się widowiska: "Metamorfozy" wg Lucjusza Apulejusza oraz "Elektra" wg Eurypidesa. Wystawiono także, we wnętrzu zabytkowego spichlerza, spektakl "Waza François" w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

- dwudniowa sesja warsztatowa dla zainteresowanej teatrem młodzieży licealnej - uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

GRUDZIEŃ:

 Gardzienice:

- przygotowania i próby do nowego spektaklu (wspólny projekt z Narodowym Teatrem Starym z Krakowa) pt. Ifigenia w Aulidzie, z udziałem zespołu teatru "Gardzienice", studentów Akademii Praktyk Teatralnych oraz aktorów zagranicznych.

- drugi etap sesji kwalifikacyjnej do VII Akademii Praktyk Teatralnych

- sesja VI Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez reżysera, aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych oraz zaproszonych gości - artystów albańskiego zespołu Ergjeria . Sesja połączona była z trzecim, finalnym etapem kwalifikacji do VII edycji Akademii Praktyk Teatralnych, w którym wzięło udział 14 kandydatów. W jej ramach odbyły się wykłady Rigelsa Halili (Polska Akademia Nauk) na temat: "Albański śpiew polifoniczny" i "Kultura Albanii". Albańscy artyści poprowadzili zajęcia warsztatowe z archaicznego śpiewu polifonicznego

- próba otwarta przedstawień "Metamorfozy" i "Elektra" połączona z prapremierowym wykonaniem nowego przedstawienia przygotowanego przez studentów VI Akademii Praktyk Teatralnych "Ifigenia w Aulidzie - work in progress".

 

Lublin - koncert męskiej grupy archaicznego śpiewu wielogłosowego Ergjeria z Gjirokaster w Albanii, w ramach cyklu "Muzyka świata". Koncert odbył się w auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej

- impreza edukacyjno-artystyczna w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci z lokalnej społeczności Gardzienic i okolic. W jej ramach dzieci odbyło się przedstawienie pt. "Ludowa szopka polska" w lubelskim Teatrze Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena. Artyści tego teatru poprowadzili także warsztaty. Dzieci obejrzały również wystawę w Galerii Gardzienice poświęconą twórczości i historii teatru "Gardzienice". W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 dzieci ze szkół w Gardzienicach, Stryjnie i Piaskach

- wystawa "Złota Gałąź" w Galerii Gardzienice. Jest to ekspozycja poświęcona twórczości i historii teatru "Gardzienice" wykorzystująca materiały archiwalne oraz multimedialne techniki prezentacji