2008

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA PRAKTYK TEATRALNYCH "GARDZIENICE"

W 2008 ROKU

 

STYCZEŃ:

 

Warszawa: Zimowa Rezydencja Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Warszawie pod patronatem i z finansowym wsparciem Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerami warszawskiej rezydencji były także Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Teatr Narodowy, Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dzielnica Praga Południe.

Na program rezydencji złożyły się następujące wydarzenia:

22-23 stycznia - "Teatr obiecany": 30 lat GARDZIENIC" - Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W programie konferencji - otwartej przez Rektora SWPS, prof. Andrzeja Eliasza i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, panią Hannę Gronkiewicz-Waltz - znalazło się 25 referatów wybitnych teoretyków i praktyków Teatru i Humanistyki z kraju i ze świata, pogrupowanych w 5 sesji tematycznych. Jako wydarzenia towarzyszące odbyły się projekcje filmów z archiwum OPT Gardzienice, panele dyskusyjne, konferencja prasowa oraz wystawa "303 zdjęcia z historii Gardzienic".

22-23 stycznia na scenie głównej Teatru Narodowego w Warszawie odbyły się 3 prezentacje najnowszego przedstawienia "Gardzienic" "Ifigenia w A..." w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, z muzyką Zygmunta Koniecznego. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie zaplanowano dodatkowo czwarty spektakl, został on jednak odwołany w ostatniej chwili z powodu żałoby narodowej w dniu 24 stycznia.

25-28 stycznia - realizacja programu artystyczno-dydaktycznego w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy, na który złożyły się:

-25-27 stycznia - sesja warsztatowa praktyk teatralnych prowadzona przez W. Staniewskiego i 6 aktorów teatru Gardzienice. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 30 osób..

-26 stycznia - prezentacja spektaklu "Waza François" - w wykonaniu absolwentów IV i V Akademii Praktyk Teatralnych

-25-26 stycznia - prezentacje (dwie) spektaklu "Ifigenia Cygańska" w wykonaniu absolwentów VI Akademii Praktyk Teatralnych

-27 stycznia - projekcja filmów z archiwum teatru z wprowadzeniem i komentarzem Ireneusza Guszpita.

 

28 stycznia w Centrum Promocji Kultury Praga Południe odbyła się prezentacja spektaklu Waza François" , otwierająca nową przestrzeń kulturalną Dzielnicy Praga Południe

Otwarta została perspektywa stałej obecności Gardzienic w Warszawie w następnych sezonach (deklaracje składane przez Miasto Stoł. Warszawa, władze Dzielnicy Praga Południe, Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej).

 

Lublin

- wystawa "Wewnątrz" w Galerii Gardzienice. Rysunki Kosmy Ostrowskiego oraz obiekty Magdaleny Kary.

 

 

LUTY:

Wrocław

- Latająca Akademia Praktyk Teatralnych zorganizowany we Wrocławiu przez Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" pod patronatem i przy wsparciu finansowym władz miasta Wrocławia.

Projekt miał charakter festiwalu. Obejmował prezentacje spektakli z repertuaru Ośrodka, zgromadzenia - będące kumulacją wydarzeń artystycznych, warsztaty oraz wydarzenia towarzyszące.

W ramach projektu wrocławskiej rezydencji odbyły się:

20 lutego - Pierwsze zgromadzenie w Sali Gotyckiej przy ul Purkiniego. Obejmowało ono:

- Homilię Teatralną Włodzimierza Staniewskiego,

- "Sceny z ,,Metamorfoz'' - spektakl teatru "Gardzienice" w reż. W. Staniewskiego,

- otwarcie wystawy ,,Indie. Pakistan'',

- koncert Karoliny Cichej (absolwentki Akademii Praktyk Teatralnych, aktorki teatru "Gardzienice:"),

- Teatralne Jam Session, w którym także widzowie mieli możliwość spontanicznej prezentacji.

21, 22, 23 lutego - prezentacje spektaklu "Ifigenia w A..." wg Eurypidesa, w reż. W. Staniewskiego w Teatrze Polskim..

24 lutego - pokazy filmów z archiwum Gardzienic, z komentarzem Ireneusza Guszpita.

24 lutego - Drugie zgromadzenie . Złożyły się na nie:

- Homilia Teatralna Andrzeja Stasiuka;

- ,,Ifigenia Cygańska' - spektakl absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych (szóstego rocznika), pod opieką artystyczną W. Staniewskiego;

- Koncert zespołu DZICZKI (tworzą go także absolwentki VI Akademii); w repertuarze głównie wielogłosowe pieśni ukraińskie;

- Teatralne Jam Session

25-27 lutego - sesja warsztatowa : Master Class (Klasa Mistrzowska) W. Staniewskiego, dla 25 osobowej grupy praktyków teatralnych i entuzjastów teatru (studentów , aktorów i reżyserów; głównie z Wrocławia). W. Staniewski, M. Gołaj oraz aktorzy teatru Gardzienice uczyli powiązań pomiędzy starożytnymi technikami aktorskimi a wciąż żywymi rytuałami teatralnymi oraz metod pracy aktorskiej i reżyserskiej praktykowanej w Gardzienicach.

28 lutego - Koncert gardzienickich pieśni . Był to zbiór pieśni i monologów pochodzących z repertuaru "Gardzienic" z okresu 30 lat istnienia teatru;

- otwarcie wystawy ,,303 zdjęcia z historii Gardzienic" - wybór fotografii z archiwum OPT pokazujących najciekawsze wydarzenia z historii teatru Gardzienice.

29 lutego i 1 marca - prezentacje spektaklu "Elektra" wg Eurypidesa w reż. W. Staniewskiego w Teatrze Polskim .

2 marca: Trzecie zgromadzenie . Złożyły się na nie:

- Specjalnie nagrana Homilia Teatralna Andrzeja Seweryna (prezentowana w czasie gromadzenia w formie filmu);

- ,,Waza François''- spektakl w wykonaniu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych ((IV i V rocznika), pod opieką artystyczną Mariusza Gołaja i Joanny Holcgreber,

- ,,Kabaret cyrkowo-teatralny ,,odNOWA" - prezentowane były powiązania pomiędzy klasycznym a tzw. "nowym cyrkiem"; etiudy cyrkowe, nagrania z polskich i światowych aren cyrkowych, z akompaniamentem muzycznym. Program zrealizowany został w przeważającej części przez absolwentów gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych .

- Koncert zespołu muzyków rumuńskich , grających muzykę tradycyjną, głównie bałkańską i cygańską., na instrumentach dętych.

- Teatralne Jam Session

 

Projekt Latającej Akademii cieszył się bardzo dużą popularnością wśród widzów. Spektakle wystawiane w Teatrze Polskim: 3 prezentacje "Ifigenii w A.." i 2 przedstawienia"Elektry", grane były przy pełnej widowni (liczącej 150 osób). W zgromadzeniach (odbyły się trzy takie wydarzenia) wzięło udział każdorazowo ok. 200 widzów. Większej liczby osób nie pomieściła Sali Gotycka przy ul. Purkiniego, gdzie odbywały się zgromadzenia. Także wydarzenia towarzyszące (prezentacja filmów z archiwum OPT, 2 wystawy, sesja warsztatowa) spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Wśród publiczności obecne były władze miasta (z Prezydentem Wrocławia i Dyrektorem Wydziału Kultury), wiele osób z uniwersyteckiego, teatralnego i artystycznego "środowiska" Wrocławia. Większość widzów stanowili jednak ludzie młodzi.

Projekt miał na celu rozpoczęcie trwałej współpracy z Wrocławiem. Celem są częstsze wizyty rezydencjalne w latach następnych, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy w Gardzienicach warunki bytowe znacznie utrudniają realizację projektów artystycznych i dydaktycznych. Duże znaczenie ma też pokazanie "kapitału" artystycznego Gardzienic, zarówno teatru jak i Akademii.

 

 

MARZEC:

 

Lublin

- wystawa rzeźb Sylwestra Ambroziaka, zatytułowana "Rosemary's babies" w Galerii "Gardzienice". Autor poszukuje w człowieku elementów pierwszych, podstawowych, dlatego swoje zainteresowania kieruje ku religijnym kulturom pierwotnym

- spotkanie z prof. Janem Tomaszem Grossem, historykiem i socjologiem, autorem głośnej książki pt.: "Strach. Antysemityzm po wojnie. Historia moralnej zapaści".

Spotkanie z autorem odbyło się na zaproszenie dyrektora Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" Włodzimierza Staniewskiego w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS i miało charakter debaty nad głównymi tezami książki. Dyskusję poprowadził dominikanin Ojciec Tomasz Dostatni, a swoje opinie przedstawiali zaproszeni goście: redaktor Anna Bikont - dziennikarka Gazety Wyborczej, autorka książek i reportaży m. in. "My z Jedwabnego", dr Dariusz Libionka - historyk z Muzeum na Majdanku, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk, autor publikacji o holokauście oraz profesor prawa UJ i UMCS Zbigniew Hołda - członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

 

Hongkong - Włodzimierz Staniewski oraz aktorzy teatru Gardzienice: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca przebywali w Hongkongu na zaproszenie On and On Theatre Workshop oraz Hong Kong Academy for Performing Arts (Akademia Sztuk Widowiskowych w Hongkongu).

Włodzimierz Staniewski wygłosił wykład dla studentów Hongkong Academy for Performing Arts oraz aktorów, reżyserów i osób zainteresowanych teatrem p.t. "Praktykowanie humanistyki". Wykład ilustrowany był prezentacjami multimedialnymi i materiałami z archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" oraz pokazami metod pracy praktykowanymi w Gardzienicach, prezentowanymi przez aktorów teatru Gardzienice.

Wystąpienie Włodzimierza Staniewskiego poprzedzone było wprowadzeniem, jakie wygłosił Konsul Generalny RP w Hongkongu, pan Ryszard Jacek Potocki.

W dniach 11 - 15 marca, w Cattle Depot Theatre odbył się Master Class (tzw. Klasa Mistrzowska) Włodzimierza Staniewskiego, z udziałem aktorów teatru Gardzienice, dla grupy 23 aktorów i reżyserów z Hongkongu i Chin (ilość uczestników była limitowana i selekcjonowana).

Sesja miała przede wszystkim charakter praktyczny - uczestnicy zapoznali się z elementarnymi ćwiczeniami treningu aktorskiego "Gardzienic": praca z głosem, praca z ciałem, aranżacje ruchowe, indywidualne i chóralne śpiewy, wykorzystanie ikonografii antyku w pracy teatralnej, praca z tekstem, w języku angielskim i chińskim, cheironomia - antyczna sztuka gestu, łączenie muzyki, ruchu i tekstu w realizacji dramatu antycznego.

Prezentowane były też materiały filmowe i audiowizualne.

.

 

Japonia - wizyta Włodzimierza Staniewskiego w Japonii w celu przygotowania wspólnych projektów artystycznych, w tym wizyty w Lublinie i Gardzienicach w czerwcu 2008 r. mistrza Roshiego Harada Tangen, jednego z obdarzonych największym autorytetem japońskich mistrzów Zen

 

Gardzienice

- połączona sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych. W programie znalazły się zajęcia muzyczne i ruchowe, prowadzone przez aktorów teatru Gardzienice oraz absolwentów Akademii Praktyk Taeatralnych, klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego jak również prace środowiskowe w parku gardzienickim, odbył się także wykład prof. Wojciecha Dudzika (Uniwersytet Warszawski) na temat "Dziady" Dejmka i Holoubka 1967/68 - dramat sceniczny/dramat społeczny . Wykład połączony była z prezentacją unikalnego nagrania fragmentów przedstawienia z 1968 roku.

- maraton teatralny "Kosmos Gardzienic": spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu głównego zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A..." oraz "Elektra", "Ifigenia Cygańska", pokaz Cyrku Odnowa, wystawa: "303 zdjęcia z historii Gardzienic".

 

KWIECIEŃ

 

Lublin

- Warsztaty Multimedialne w Galerii Gardzienice prowadzone przez pedagogów i studentów Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

- wykłady:

- prof. Antoniego Porczaka Sztuka w dobie rzeczywistości medialnej wspierany pokazem dokumentacji z Zentrum für Kunst und Medien Technologie w Karlsruhe (Niemcy).

- prof. Artura Tajbera Performance dziś. wspierany przykładami dokumentacji prac.

Zorganizowane zostały także pokaz dokumentacji prac studentów, oraz obiektu interaktywnego Małgorzaty Kołodziej.

 

Gardzienice

- przygotowania artystów OPT oraz studentów i absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych do występów w Krakowie. Obejmowały one próby muzyczne i ruchowe, ćwiczenie układów choreograficznych - pyrrycha, pracę nad tekstami, jak również próby z reżyserem nad rozwojem scen i linii działań aktorskich - indywidualnych i partnerskich

- połączona sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych. Opiekę artystyczną sprawował Włodzimierz Staniewski. W programie sesji znalazły się:

- zajęcia ruchowe prowadzone przez M.Gołaja, J.Holcgreber, A.Dąbrowską.

- zajęcia muzyczne prowadzone przez : M.Mrowcę, A.Mendel i A.Bikont

- wykład dr Lecha Trzcionkowskiego (Uniwersytet Warszawski) na temat "Rok obrzędowy w starożytnych Aten", wzbogacony prezentacją multimedialną.

 

Piaseczno - sesja warsztatowa praktyk teatralnych w ramach IX Festiwalu Małych Form Teatralnych "EFFKA" w Piasecznie prowadzona przez aktorów teatru "Gardzienice": Marcina Mrowcę i Annę Dąbrowską

 

Kraków - pobyt artystyczny zespołu teatru "Gardzienice" w Krakowie, na zaproszenie Narodowego Teatru Starego - 4 prezentacje przedstawienia "Ifigenia w A..." wg Eurypidesa, w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, z muzyką Zygmunta Koniecznego. Spektakle grane były na Scenie Kameralnej Teatru Starego

 

- maraton teatralny "Kosmos Gardzienic". Na imprezę tę złożył się szereg wydarzeń artystycznych. Prezentowane były dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A..." oraz "Elektra". Wystawiono również przedstawienie pt. "Ifigenia Cygańska" w wykonaniu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych.

 

 

MAJ

 

Gardzienice - specjalna edycja maratonu teatralnego "Kosmos Gardzienic", otwierająca nowy projekt Ośrodka pt. "Gardzienice - planeta teatru". Celem tego projektu jest prezentacja polskiej publiczności najciekawszych grup artystycznych i ważnych postaci życia kulturalnego z całego świata.

W ramach "Kosmosu" zaprezentowany został gościnny spektakl "Kto się śmieje z moich lęków" w reżyserii Zbigniewa Szumskiego i w wykonaniu meksykańsko-polskiej grupy Teatru Cooperativa Gimnastica Mexico-Polaca Herman Cortes. Pobyt artystów z Meksyku w Polsce wsparty został przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Meksyku w Warszawie.

W programie wieczoru znalazły się także dwa przedstawienia w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego" i wykonaniu zespołu "Gardzienic" "Metamorfozy" oraz "Ifigenia w A..."

- sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez Włodzimierza Staniewskiego. Program sesji obejmował przygotowanie realizacji struktury spektaklu na bazie modelu przedstawienia realizowanego przez OPT "Gardzienice" ("Ifigenia w A..."). Sesja miała charakter bardzo intensywnych warsztatów (praca z aktorem, praca nad materiałem muzycznym i ruchowo- choreograficznym); zawierała też obszerny materiał ideologiczno-artystyczny związany z pracą nad realizacją spektaklu w oparciu o dramat antyczny

- dwukrotnie - maraton teatralny " Kosmos Gardzienic ": trzy spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A...", "Elektra" oraz "Metamorfozy"

- połączona sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez W. Staniewskiego i aktorów teatru Gardzienice oraz wykłady dr Lecha Trzcionkowskiego (Uniwersytet Warszawski) "Okolice Delf" poświęcony głównie Grocie Korykejskiej - miejscu zaplanowanego na lipiec 2008 przedsięwzięcia artystycznego połączonego z realizacją filmu opartego na "Ifigenii w A..." i "Rok obrzędowy Starożytnej Grecji";

Studenci Akademii brali także udział w pracy nad przygotowaniem nowej wersji spektaklu "Ifigenia w A..." (z udziałem greckiej aktorki Alexii Kokkali), która ma zostać zaprezentowana w Delfach w Grecji w lipcu 2008.

 

Lublin

- wystawa instalacji malarskiej: Aliny Bloch "Między Ziemią a Niebem" w Galerii Gardzienice. Autorka zajmuje się malarstwem na jedwabiu oraz malarstwem sztalugowym. Wystawa problemowo nawiązywała do cykli obrazów dotychczas realizowanych przez artystkę i poświęconych zagadnieniom natury inspirowanych tekstami z Biblii. Celem wystawy było spojrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy, zastanowienie się nad innymi wymiarami bytu

 

Lublin, Warszawa, Kraków: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" wraz z Instytutem im. Adama Mickiewicza i Wydawnictwem "Czarne" zorganizował serię spotkań literackich z ukraińskim pisarzem i poetą młodego pokolenia Serhijem Żadanem. Odbyły się one w trzech miastach: w Lublinie, Warszawie i Krakowie.

Lubelskie spotkanie z autorem odbyło się 29 maja. Poprowadził je Emil Majuk, a tłumaczył z języka ukraińskiego Michał Petryk. Serhij Żadan czytał wiersze i fragmenty prozy swojej najnowszej ksiązki "Hymn demokratycznej młodzieży" w aranżacji muzycznej wykonywanej na żywo przez zespół "Sobaki w kosmose" z Charkowa, z którym autor stale współpracuje.

 

 

 

CZERWIEC

 

Lublin - Gardzienice : wizyta japońskiego mistrza Zazen, roshiego Harada Tangen, w ramach projektu "Gardzienice - planeta teatru". Mistrz Harada jest opatem świątyni w Bukkokuji i jednym z najważniejszych współczesnych przywódców religijnych japońskiego buddyzmu. Jego wizyta w Polsce, na zaproszenie Włodzimierza Staniewskiego, obejmowała:

- otwarte spotkanie w Gardzienicach (26 czerwca), na które złożyły się wspólne ćwiczenia, ceremonia Zazen i pytania do Mistrza. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób

- spotkanie ekumeniczne "Mały Asyż" w bazylice OO. Dominikanów z udziałem ks. abp Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, prowadzone przez O. Tomasza Dostatniego. Głównym elementem spotkania była wspólna modlitwa o pokój

- Ceremonię Herbacianą w klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie

 

- specjalne prezentacje najnowszego spektaklu "Gardzienic", "Ifigenia w A..." w ramach lubelskiej Nocy Kultury . Odbyły się one w wirydarzu Klasztoru OO. Dominikanów na Starym Mieście w Lublinie. Spektakl grany był dwukrotnie

- wystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Galerii Gardzienice. Zaprezentowane zostały 4 prace: Pawła Cajgera "Cztery" (instalacja rzeźbiarska powstała w pracowni Artura Popka), Elżbiety M. Pędrackiej "Metamorfozy" (instalacja rzeźbiarska stworzona pod kierunkiem Sławomir Andrzej Mieleszko) i Hanny Bytniewskiej "Moje czasoprzestrzenie"(instalacja multimedialna powstała pod kierunkiem Ireny Nawrot).

 

Gardzienice

- próby i przygotowania do wyjazdu zespołu OPT na festiwalu w Porsgrunn w Norwegii, z udziałem absolwentów i studentów APT

- maraton teatralny "Kosmos Gardzienic". Na imprezę tę złożył się szereg wydarzeń artystycznych. Prezentowane były dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A..." oraz "Metamorfozy". Wystawiono również przedstawienie pt. "Ifigenia Cygańska" w wykonaniu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych

 

Porsgrunn, Norwegia - Włodzimierz Staniewski oraz grupa 17 aktorów i muzyków Teatru Gardzienice przebywała w Porsgrunn w Norwegii na zaproszenie Grenland Friteater. Zespół wziął udział w Porsgrunn International Theatre Festival .

W ramach festiwalu "Gardzienice" zaprezentowały szereg wydarzeń artystycznych:

- prezentacja przedstawień "Metamorfozy" i "Ifigenia w A." w teatrze Grenland Friteater. Każdy ze spektakli grany był trzykrotnie dla ponad stuosobowej widowni,

- prezentacja spektaklu "Elektra" w sali Black Box Vestsida w Prosgunn poprzedzona wykładem Włodzimierza Staniewskiego o działalności Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach,

- trzydniowy master class / warsztat dla aktorów norweskich prowadzony przez Włodzimierza Staniewskiego oraz aktorów OPT

- "Hidden Territories" - wykład otwarty Włodzimierza Staniewskiego, w sali konferencyjnej Porsgrunn International Theatre Festival.

Udział teatru "Gardzienice" w festiwalu został mocno zaakcentowany przez organizatorów. Działalność Ośrodka Praktyk Teatralnych została przedstawiona jako model funkcjonowania instytucji kulturalnej, łączącej działalność artystyczną, dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska.

Wszystkie propozycje teatru "Gardzienice" spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony uczestników, publiczności i prasy.

Udział w festiwalu był też okazją do przygotowania wspólnego projektu współpracy pomiędzy "Gardzienicami" a artystami norweskimi. Projekt ten pod nazwą "Ogrody i ogrody teatru. Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów" został złożony w ramach konkursu Funduszy Wymiany Kulturalnej MKiDN, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będzie realizowany w drugiej połowie roku 2009.

 

 

LIPIEC:

 

Gardzienice

- przygotowania do wyjazdu do Grecji z udziałem aktorów teatru "Gardzienice", studentów i absolwentów APT. Obejmowały one m.in. próby tekstowe w języku angielskim i greckim, aranżujące spektakl do warunków amfiteatru i realizacji filmu.

- realizacja zdjęć do filmu "Ifigenia w A..."- w ramach projektu filmowego realizowanego przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne.

 

Grecja - Delfy

- pobyt artystyczny zespołu teatru "Gardzienice" w Grecji. Pobyt w Grecji połączył różne projekty artystyczne: udział w festiwalu Meeting of Young Artists, wyprawę do Groty Korykejskiej oraz realizację zdjęć do filmu "Ifigenia w A..." (w ramach projektu prowadzonego przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne ze wsparciem Miasta Lublin)

Wyjazd odbył się na zaproszenie Europejskiego Centrum Kultury w Delfach, organizatora Festiwalu Meeting of Young Artists .

7-8 lipca - master class Włodzimierza Staniewskiego i aktorów Gardzienic , skierowane do młodych, praktykujących entuzjastów teatru z różnych miast Grecji. Zajęcia odbyły w salach Teatru Frynichosa w Delfach. Towarzyszyły im prezentacje technik aktorskich i materiałów multimedialnych.

9 lipca - wyprawa do Groty Korykejskiej , sanctus sanctorum Starożytnej Grecji, z udziałem wybranych uczestników master class. W czasie wyprawy w wybranych i wcześniej przygotowanych miejscach prowadzone były zajęcia warsztatowe i inscenizowane niektóre sceny ze spektaklu Ifigenia w A... Grupa kilkudziesięciu osób dołączyła do wyprawy wieczorem w jej kulminacyjnym momencie, którym był pokaz spektaklu "Sceny z Metamorfoz" na dziedzińcu Kościoła Agia Triada w pobliżu Groty Korykejskiej. Spektakl obejrzało około 150 osób. Wyprawie i wszystkim wydarzeniom, które się w jej trakcie odbyły towarzyszyła ekipa filmowa, rejestrująca ją dla potrzeb wkrótce mającego powstać filmu Ifigenia z A.

10 lipca - próby do spektaklu Ifigenia w A... w Teatrze Frynichosa, z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza, aktora Teatru Starego w Krakowie, w roli Posłańca oraz wybranych uczestników master class Włodzimierza Staniewskiego w roli Chóru.

11 lipca - prezentacja spektaklu Ifigenia w A... ", w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego dla widzów festiwalu Meeting of Young Artists w Teatrze Frynichosa w Delfach (amfiteatr na wolnym powietrzu), z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza, aktora Teatru Starego w Krakowie, w roli Posłańca oraz wybranych uczestników master class w roli Chóru. Spektakl obejrzało około 500 widzów. Spektakl dla publiczności był rejestrowany przez ekipę filmową. Po jego zakończeniu powtarzano wszystkie sceny spektaklu, bez publiczności, dla potrzeb filmu.

12 lipca - Centre for Theatre Practices 'Gardzienice' and the uses of antiquity - debata poświęcona metodzie pracy Włodzimierza Staniewskiego nad dramatem Antycznej Grecji, z udziałem między innymi Włodzimierza Staniewskiego oraz prof. Davida Whilesa (Department of Drama and Theatre Studies, Royal Holloway - University of London).

- dyskusja wokół okrągłego stołu - Theatre Education: Theory and Praxis,

12-14 lipca - filmowanie wybranych scen ze spektaklu "Ifigenia w A." w plenerach wokół Delf (Skała Straceń na schodach Kaki Scala, Grota Korykejska, zagroda pasterska, wyspa).

 

Biały Dunajec - warsztaty praktyk teatralnych dla młodzieży licealnej z Piaseczna (jako część programu dydaktycznego letniego obozu kulturalnego w Białym Dunajcu dla młodzieży gimnazjalno-licealnej zrzeszonej w amatorskich grupach teatralnych i muzycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie).

 

 

SIERPIEŃ:

 

Lublin

- wystawa "Gardzienice: 303 zdjęcia z historii" dokumentująca 30-letnią historię Ośrodka Praktyk Teatralnych. Wystawa obejmuje pierwsze lata Wypraw, zdjęcia prób i spektakli w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, wyjazdów zagranicznych, warsztatów teatralnych prowadzonych w Polsce i na świecie, a także unikalne i nigdzie dotychczas nie publikowane fotografie z prywatnych zbiorów artystów Gardzienic

 

Gardzienice

- przygotowania (z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych) do sesji Akademii praktyk Teatralnych, Kosmosu Gardzienic i Międzynarodowej Sesji Warsztatowej w Gardzienicach

- połączona sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych . Opiekę merytoryczną sprawował Włodzimierz Staniewski, współprowadzili aktorzy teatru Gardzienice. Gościnnie warsztat pracy aktorskiej poprowadził Benjamin Jakovian z Izraela - student warszawskiej PWST, wykład "Rok obrzędowy Starożytnej Grecji" wygłosił dr Lecha Trzcionkowski. Studenci wykonywali także prace środowiskowe na terenie Ośrodka

- maraton teatralny "Kosmos Gardzienic" : trzy spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu zespołu aktorskiego OPT: "Ifigenia w A..." wg Eurypidesa, "Elektra" wg Eurypidesa oraz "Metamorfozy" wg Lucjusza Apulejusza.

 

 

WRZESIEŃ:

 

Gardzienice

- przygotowania do Międzynarodowej Sesji Warsztatowej w Gardzienicach (z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych)

- Międzynarodowa Sesja Warsztatowa w Gardzienicach - "Kosmos 2008" . W sesji tej wzięło udział 15 uczestników - aktorów i reżyserów z 8 krajów: Grecji, Niemiec, Iraku, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Japonii i Australii.

Zajęcia prowadzili: Włodzimierz Staniewski i aktorzy teatru "Gardzienice" oraz zaroszeni goście: Pamela Prather z uniwersytetu w Yale (USA) oraz kierownicy artystyczni zespołu Abjari z Gruzji Nona Jandagashvilli (reżyserka, założycielka zespołu), David Archvadze (muzyk i kompozytor) i Aleksandra Tsimakuridze (choreograf). Uczestnicy sesji wzięli również udział w maratonach teatralnych "Kosmos Gardzienic" .

- czterokrotnie - maraton teatralny " Kosmos Gardzienic " - dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu głównego zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A..." oraz "Metamorfozy". Zaprezentowano również sceny z przedstawienia pt. "Ifigenia Cygańska" w wykonaniu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych, a we wnętrzu należącego do teatru Spichlerza odbyły się Teatralne Jam Session z udziałem uczestników trwającej w Gardzienicach Międzynarodowej Sesji Warsztatowej ,,Kosmos Gardzienic 2008" . Jako wydarzenie towarzyszące, w Spichlerzu, pokazywana była wystawa: "303 zdjęcia z historii Gardzienic".

- sesja warsztatowa prowadzona przez Jana Peszka dla studentów VI, VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych oraz wybranych uczestników Międzynarodowej Sesji Warsztatowej w Gardzienicach. Sesja miała charakter dwudniowej, intensywnej pracy nad techniką aktorską Jana Peszka.

- publiczna, otwarta prezentacja monodramu Jana Peszka pt. ,, Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego" na podstawie tekstu Bogusława Schaeffera. Spektakl Jana Peszka jest swoistym wykładem o sztuce aktora i teatrze. Grany nieprzerwanie przez 32 lata, jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej granych (ponad dwa tysiące przedstawień) monodramów w historii polskiego teatru.

- sesja praktyk teatralnych dla uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

 

Lublin

- wystawa fotografii Roberta Danieluka pt. " LOMOwschód " w Galerii Gardzienice. Autor - student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, współtwórca jedynego w Polsce Festiwalu Fotoblogów (internetowych pamiętników fotograficznych) fotografuje głównie rzeczywistość zastaną, rejestrując opuszczone i zaniedbane miejsca, elementy z poprzedniej epoki.

 

PAŹDZIERNIK

 

Gardzienice

- połączona sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych. Opiekę merytoryczną sprawował Włodzimierz Staniewski. Na program sesji złożyły się:

- praca nad spektaklem opartym na motywach "Odysei" Homera;

- zajęcia ruchowe prowadzone przez aktów teatru "Gardzienice";

- zajęcia muzyczne;

- warsztaty tradycyjnego tańca gruzińskiego prowadzone przez artystów goszczącego w Gardzienicach i Lublinie zespołu Abjari-Georgia Dance Folk Group z Tbilisi.

 

Lublin

- koncert gruzińskiego zespołu tańca tradycyjnego Abjari-Georgia Dance Folk Group z Tbilisi w ramach cyklu "Muzyka świata" . Grupa powstała w 1980 r. Jej repertuar tworzą tradycyjne melodie, tańce i kostiumy z różnych regionów Gruzji. Grupa brała udział w wielu lokalnych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na całym świecie.

 

- dwukrotnie - maraton teatralny "Kosmos Gardzienic" - dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu głównego zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A...", oraz "Metamorfozy". Wystawiono również sceny z ,,Ifigenii Cygańskiej", spektaklu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych, w Spichlerzu pokazywana była wystawa: "303 zdjęcia z historii Gardzienic

 

 

LISTOPAD

 

Lublin

- spotkanie literackie ze szkockim pisarzem młodego pokolenia, Danielem Kalderem i promocja pierwszej książki autora, pt. "Zaginiony kosmonauta. Zapiski antyturysty". Dokumentuje ona podróże do zapomnianych i tajemniczych światów byłych republik sowieckich, miejsc , których na próżno szukać w przewodnikach. Jest to pełna ironii, daleka od politycznej poprawności opowieść o rosyjskiej prowincji i mentalności mieszkańców dawnego Związku Sowieckiego

- koncert zespołu "Janusz Prusinowski Trio", który powstał, by grać tradycyjną polską muzykę ludową zgodnie z najlepszymi wiejskimi kanonami wykonawczymi

- wystawa fotografii Wacława Wantucha "Akt" w Galerii Gardzienice. Artysta, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, związany jest na stałe z Krakowem. Wernisaż wystawy uświetnił koncert jazzowy młodego lubelskiego muzyka, Błażeja Gębury

 

Gardzienice

- sesja kwalifikacyjna do dziewiątej edycji Akademii Praktyk Teatralnych. Obejmowała ona prezentacje przygotowane przez kandydatów do Akademii oraz warsztat prowadzony przez artystów teatru "Gardzienice" (trening ruchowy i muzyczny). Komisję kwalifikacyjną tworzyli reżyser i aktorzy teatru "Gardzienice", jak również zaproszeni: prof. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski) oraz izraelski reżyser Avishay Hadari (przewodniczący komisji)

- dwie sesje VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych Zajęcia prowadzone były przez aktorów teatru "Gardzienice", opieka merytoryczna: W. Staniewski.

- warsztaty tradycyjnego śpiewu i gry poprowadzili artyści zespołu "Janusz Prusinowski Trio" oparty o repertuar tradycyjnych polskich pieśni ludowych.

- dwukrotny maraton teatralny "Kosmos Gardzienic". Prezentowane były dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu głównego zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A...", oraz "Metamorfozy". We wnętrzu dawnego Spichlerza zaprezentowano fragmenty ,,Ifigenii Cygańskiej", spektaklu absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych (opieka artystyczna: Włodzimierz Staniewski). Jako wydarzenia towarzyszące, również w Spichlerzu pokazywana była wystawa: "303 zdjęcia z historii Gardzienic" i, na zakończenie wieczoru, koncert zespołu "Janusz Prusinowski Trio"

 

Ryga (Łotwa) - udział teatru "Gardzienice" w Festiwalu Teatru Polskiego w Rydze (Polijas Teatra Festivals 2008) organizowanym przez Łotewskie Centum Międzynarodowego Instytutu Kultury w Rydze we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W wyjeździe wzięła udział 18-osobowa grupa aktorów i muzyków teatru wraz z reżyserem oraz gościnnie Krzysztof Globisz, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

W ramach festiwalu Ośrodek Praktyk Teatralnych zaprezentował bogaty program artystyczny i edukacyjny.

- dwukrotna prezentacja spektakli: "Metamorfozy" i "Ifigenia w A..." w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego dla widzów Festiwalu Teatru Polskiego w Rydze, z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza, aktora Teatru Starego w Krakowie, w roli Posłańca

- wykład Włodzimierza Staniewskiego dla studentów Akademii Teatralnej w Rydze (Latvijas Kulturas Akademija w Rydze),

- pokaz wybranych fragmentów filmów z Archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice dla studentów Akademii Teatralnej w Rydze, prowadzony przez dr Ireneusza Guszpita, wykładowcy Wrocławskiej

 

 

GRUDZIEŃ

 

Gardzienice

- dodatkowa sesja kwalifikacyjna do dziewiątej edycji Akademii Praktyk Teatralnych.

- sesja VII i VIII Akademii Praktyk Teatralnych, pod opieką artystyczną Włodzimierza Staniewskiego:

- praca nad spektaklem opartym na motywach "Odysei" Homera;

- zajęcia ruchowe prowadzone przez aktów teatru "Gardzienice";

- zajęcia muzyczne.

- inauguracyjna sesja dziewiątego rocznika Akademii Praktyk Teatralnych, prowadzona przez pracowników artystycznych Ośrodka Praktyk Teatralnych

- dwukrotnie - maraton teatralny "Kosmos Gardzienic" - dwa spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i wykonaniu głównego zespołu "Gardzienic": "Ifigenia w A..." oraz "Metamorfozy" oraz ,,Ifigenia Cygańska" - spektakl absolwentów VI Akademii Praktyk Teatralnych. Wystawa: "303 zdjęcia z historii Gardzienic"

 

Lublin

- spotkanie literackie z rosyjskim pisarzem młodego pokolenia, Zacharem Prilepinem , połączone z promocją jego książki pt. "Sańkja". Autor, z wykształcenia filolog, z zawodu dziennikarz i pisarz, jest aktywnym działaczem partii narodowo-bolszewickiej. Służył jako kapitan specnazu OMONu podczas rosyjskich operacji wojennych w Czeczenii. Opublikował do tej pory 3 powieści, ocenione wysoko w Rosji i za granicą (min. Rosyjska Nagroda Literacka "Bestseller narodowy 2008" , nagroda za najlepszą powieść obcojęzyczną w Chinach i in.).

 

Warszawa

- montaż postsynchronów do filmu "Ifigenia w A." w reż. W. Staniewskiego, ze zdjęciami W. Staronia. Produkcja: Polskie Wydawnictwa Audiowizualne, 2009.