NABÓR na WARSZTATY
Teatru STELLA POLARIS
w Gardzienicach

Sesje warsztatowe odbeda sie w terminach: 6-10.10, 13-17.10 i 19-23.10

i zwieńczone będą udzialem uczestnikow w spektaklach plenerowych Teatru Stella Polaris. Warsztaty otworza także mozliwosc dolaczenia do gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych. Stella Polaris to jeden z najlepszych teatrow plenerowych w Europie, "latarnia teatru nordyckiego" /Tor Age Bringsvard/. Założony w 1985 r. przez Merete Klingen i Pera Spildrę Borga, którzy wcześniej współpracowali z teatrem Gardzienice . Patrz: www.stella-polaris.com
Koszt uczestnictwa = 100zł plus koszt noclegów = 20 zł/os/dzień.
Rejestracja: 081-5329840; office@gardzienice.art.pl ; anadabro@gmail.com

Ogrody i ogrody teatru: polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

GARDZIENICE - STELLA POLARIS  

PROGRAM REZYDENCJI TEATRU "GARDZIENICE" W NORWEGII :

wrzesień 2009

6 września, Borre (20.00)

Otwarcie projektu "Ogrody i Ogrody Teatru''

Pokaz filmów z archiwum ,Teatru Gardzienice'', wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów z ponad 30-letniej historii "Gardzienic''.

(Midgard Historical Centre - Borre)

Koncert muzyki z repertuaru Teatru Gardzienice

(Borre Kirke)

8- 10 września, Fossnes

Master Class - praktyki teatralne adresowane do twórców i entuzjastów teatru, grup teatralnych i studentów. Włodzimierz Staniewski, Mariusz Gołaj i aktorzy Teatru Gardzienice odsłonią powiązania między starożytnymi technikami aktorskimi a wciąż żywymi dziś rytuałami teatralnymi. Uczyć też będą techniki aktorskiej i reżyserskiej wypracowanej w Teatrze "Gardzienice".

(Stokke, Fossnes Centre)

12 września, Fossnes (19.00)

Koncert pieśni Teatru Gardzienice - wydarzenie towarzyszące otwarciu instalacji w ramach projektu, "Path for the Eye''.

Zgromadzenie artystyczne Teatru Gardzienice z zaproszeniem widzów i artystów Teatru Stella Polaris do czynnego uczestnictwa. Pieśni, sceny ze spektakli, oracje, tańce. Pokaz filmów z archiwum Teatru Gardzienice - wybrane fragmenty filmów, zdarzeń i wojaży Teatru "Gardzienice", opatrzone komentarzem.

Wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów.

(Stokke, Fossnes Centre)  

13 - 15 września, Fossnes

Warsztat prowadzony przez Teatr Gardzienice

(Stokke, Fossnes Centre)  

18 - 19 września, Fossnes (19.00)

Maraton Artystyczny pt. "Kosmos Gardzienic" prezentacja spektakli: "Metamorfozy albo Złoty Osioł", "Elektra'', "Ifigenia w A.'', oraz spektakli Akademii Praktyk Teatralnych.

(Stokke, Fossnes Centre)  

20 - 22 września, Fossnes

Warsztat prowadzony przez Teatr Gardzienice

(Stokke, Fossnes Centre)  

25 - 27 września, Oslo (19.00)

Prezentacje spektaklu ,,Ifigenia w A.'', oraz pokaz filmów z archiwum Teatru Gardzienice, wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów. Kulturkirken Jakob    

PROGRAM REZYDENCJI TEATRU "STELLA POLARIS" W POLSCE:  
 3.10.2009

KONCERT norweskiego teatru STELLA POLARIS, sceny ze spektaklu TRUTOR & CAPITANO oraz WYSTAWA w Galerii GARDZIENICE;  
 
LUBLIN, ul. Grodzka 5a.  
 
6-9 .10.2009

Warszatat I  
 
Sesja pracy teatru Stella Polaris ze studentami Gardzienickiej Academii Praktyk Teatralnych nad spektaklem "Sen szamana".  
 
 
10.10.2009

TOURNAMENT - Dziecięcy TURNIEJ z teatrem STELLA POLARIS .  
 
Warsztaty i spektakl z dziećmi z Gardzienic oraz studentami Akademii Praktyk Teatralnych.  
 
Miejsce - PARK (ogród teatru) w GARDZIENICACH.  
 
13-16.10.2009

Warszatat II  
 
Sesja pracy teatru Stella Polaris ze studentami Gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych nad spektaklem "Statek głupców".  
 
17.10.2009

Spektakl "Sen Szamana" teatru STELLA POLARIS z udzaiałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych. (w ramach Antycznego Kosmosu Gardzienic, g. 20.00) 
 
19-23 .10.2009

Warszatat III  
 
Warsztaty ze studentami Akademii Praktyk Teatralnych.  
 
23.10.2009

SPEKTAKL "STATEK GŁUPCÓW" ("The ship of the Fools") teatru STELLA POLARIS  
 
Miejsce - PARK (ogród teatru) w GARDZIENICACH.  
 24.10.2009

KONFERENCJA "OGRODY"  
 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA o estetyce projektowania krajobrazu, "czynieniu świata pięknym". Prelegenci ze strony norweskiej: Karsten Jorgensen, prof. Architektury Krajobrazu i dziekan wydziału Projektowania Krajobrazu na Norwegian University of Life Sciences. Rainer Stange, prof. Architektury Krajobrazu i właściciel Dronninga landskap AS.  
 
g. 19.00 - MAGICZNY WIECZÓR z Teatrem STELLA POLARIS ("Grand finale")  
 
Wspaniałe spektakle, widowiska i prezentacje oraz poczęstunek norweski.  

Projekt odwołuje się  do długoletniej współpracy dwóch teatrów eksperymentalnych: polskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz norweskiego zespołu Stella Polaris. Oba z nich wyrastają z poszukiwania inspiracji w kulturach archaicznych i tradycyjnych oraz środowisku naturalnym. Dla obu też ważnym elementem jest edukacja kulturalna. Dzięki temu oba te ośrodki odgrywają znacząca role w tworzeniu i kształtowaniu środowiska teatralnego w swoich krajach. Projekt ma na celu stworzenie sieci kontaktów polsko-norweskich w sferze sztuk związanych z teatrem. Grupą docelową są entuzjaści teatru z obu krajów, przede wszystkim młodzi twórcy. Projekt jest też skierowany do szerokiej publiczności, jego efektem ma być wzrost wiedzy o współczesnym teatrze norweskim w Polsce i popularyzacja osiągnięć eksperymentalnego teatru polskiego w Norwegii. Punktem wyjścia do wspólnego projektu jest leżąca u podstaw teatru Gardzienice idea ekologii teatru, związku pomiędzy sztuką a środowiskiem naturalnym. Projekt będzie prowadzony w miejscach, w których natura, ogrody, stykają się ze sztuką. A rola środowiska naturalnego jako inspiracji i ważnego elementu w teatrze będzie przedmiotem refleksji specjalistów. 
Zasadniczym elementem projektu jest wzajemna wymiana rezydencji. Przez cztery tygodnie każdy z teatrów będzie gościł w siedzibie Partnera, prezentując ogrody swojej twórczości (spektakle dla szerokiej publiczności) i ogrody tradycji kulturalnych, które legły u podstaw ich inspiracji artystycznych (wystawy, pokazy filmów). Da to szanse na wzajemną inspirację artystyczną. Oba teatry będą też prowadzić intensywną działalność edukacyjną poprzez warsztaty. 
W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 
1. Czterotygodniowa rezydencja teatru Gardzienice w Norwegii - w Stokke (i okolicach) i Oslo (wrzesień 2009), z następującym programem: 
a) 2 maratony artystyczne Kosmos Gardzienic (w Stokke lub okolicach - powiat Vestfold). Każdy będzie trwającą ok. 5 godzin kumulacją wydarzeń, na które złożą się: spektakle z repertuaru teatru Gardzienice oraz wykonywanych przez norweskich artystów, koncerty, interakcje z publicznością i in. 
b) 3 prezentacje najnowszego przedstawienia teatru Gardzienice - pt. Ifigenia w A... - dla szerokiej publiczności (w Oslo); 
c) 3 trzydniowe sesje warsztatowe dla grup z całej Norwegii prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego i aktorów teatru Gardzienice. Warsztaty będą oparte na metodzie treningu aktorskiego opracowanej przez Staniewskiego, uważanej za jedną z najważniejszych dla współczesnego teatru. 
d) wystawy multimedialne i pokazy filmowe, obejmujące cały okres rezydencji (5 dni każdego z 4 tygodni) przedstawiające różne kultury świata i tradycje. Oparte będą na materiałach zgromadzonych przez OPT. 
2. Konferencja Ogrody (24.10.2009), poświęcona genius loci , związkowi środowiska naturalnego i kultury, z udziałem specjalistów z całego świata. 
Konferencji będą towarzyszyć wydarzenia teatralne i muzyczne. 
3. Czterotygodniowa Norweska Rezydencja Teatralna , z udziałem Stella Polaris w Gardzienicach i Lublinie (październik 2009); z następującym programem: 
a) 9-10-dniowa sesja warsztatowa dla młodych adeptów teatru z całej Polski. 
b) pięć otwartych prezentacji przedstawień Stella Polaris dla polskiej publiczności. W trakcie rezydencji Stella Polaris będzie także pracować nad nowym przedstawieniem ( work in progress ), które zostanie zaprezentowane w ramach jednej z pięciu prezentacji. 
c) pokazy filmów z archiwum Stella Polaris, wystawy kostiumów i rekwizytów z przedstawień Stella Polaris. 
W sumie, w ramach projektu zorganizowanych zostanie 14 wydarzeń kulturalnych (w Norwegii: 2 Kosmosy Gardzienic, 3 prezentacje spektaklu "Ifigenia w A.." 3 sesje warsztatowe; w Gardzienicach/Lublinie: 5 przedstawień Stella Polaris i sesja warsztatowa) i 11 imprez towarzyszących (w Norwegii: 2 wystawy multimedialne i 3 sesje pokazów filmów; w Gardzienicach/Lublinie: 2 wystawy; 3 sesje pokazów filmowych, a także konferencja Ogrody). 
W działaniach projektu wezmą udział nie tylko artyści należący do zespołów obu teatrów. Dzięki warsztatom, sesji naukowej, publicznym prezentacjom i wystawom, krąg odbiorców powiększy się o rzesze animatorów kultury z całego kraju i szeroką publiczność. 
Działania projektu będą dokumentowane. Z materiałów nakręconych podczas obu rezydencji powstanie film dokumentalny, który będzie następnie wykorzystywany w działalności artystycznej i edukacyjnej obu teatrów. Projekt realizowany jest przez dwa podmioty: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" (lider projektu) oraz norweską grupę teatralną "Stella Polaris" (oficjalny partner projektu). 
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" istnieje od 1977 r. Początkowo działał jako stowarzyszenie, w r. 1990 stał się publiczną instytucją kultury. Obecnie ma status instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie. 
"Gardzienice", prowadzone od początku przez Włodzimierza Staniewskiego, są jedną z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie. Zasłynęły dzięki badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych, cielesnym i głosowym technikom pracy aktorskiej i zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku. 
"Gardzienice" podejmują też działalność w sferze sztuk plastycznych (Galeria Gardzienice) i szeroko pojętej sferze upowszechniania kultury (spotkania literackie, koncerty muzyki etnicznej). Ważnym aspektem działalności OPT jest edukacja kulturalna w sferze sztuk związanych z teatrem, prowadzona w ramach Akademii Praktyk Teatralnych i warsztatów skierowanych do różnych grup. 
" Stella Polaris" jest najstarszą norweską grupą teatralną należącą do tzw. teatru ulicznego. Założona została w r. 1985 przez Merete Klingen i Pera Borga (od 2006 r. działająca jako publiczna instytucja kultury). "Stella Polaris" realizowała projekty artystyczne zainspirowane kulturami mniejszościowymi i archaicznymi (Romowie, lud Sami, Maorysi, kultury afrykańskie, indyjskie, mieszkańcy Bali etc.). Ideą, którą propaguje, jest dzielenie radości ducha i energii płynącej z współdziałania ludzi różnych kultur. Teatr wystawiał przedstawienia na całym świecie. Jest również zaangażowany w projekty edukacyjne.

Projekt „Ogrody i ogrody teatru: Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów” realizowany jest w okresie od marca do grudnia 2009 r. ze wsparciem finansowym Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego.