Orkiestra Antyczna

Projekt był realizowany w Ośrodku Praktyk Teatralnych od lipca 2001 do marca 2004 pod kierownictwem Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego

Badanie starożytnych zabytków muzycznych, ich rekonstrukcja, opracowanie i aranżacje do potrzeb wykonawczych zespołu Orkiestry.


Rekonstrukcja antycznych instrumentów w oparciu o ikonografię, we współpracy
ze specjalistami od instrumentów dawnych, muzykologami i muzykami tradycyjnymi.

Praca nad technikami wokalnymi
z różnych tradycji śpiewaczych w oparciu
o opracowany materiał muzyczny.


Opracowanie technik gry na zrekonstruowanych instrumentach strunowych, dętych i perkusyjnych

Publiczne prezentacje w formie koncertów

Współpracę z muzykami tradycyjnymi
i muzykologami z południowej i środkowej Europy, Azji Środkowej i Afryki Północnej
w celu badania związków pomiędzy współczesną muzyką tradycyjną a muzyką starożytną.


Dokumentację badań i prac Orkiestry oraz rejestrację studyjną opracowanej muzyki


Działalność edukacyjną - program upowszechniania rudymentów i źródeł muzyki europejskiej wśród studentów
i młodzieży licealnej


W r. 2003/2004 Orkiestra Antyczna realizuje miedzynarodowy projekt
"Nieznane źródła muzyki Europejskiej
- Antyczna Grecja'"
w ramach programu "Kultura 2000"
Komisji Europejskiej.Koncert Orkiestry Antycznej_2001

Kalendarium:


27 X 2001 roku, pierwszy koncert
w ramach festiwalu OFF Konfrontacje,

4 i 5 XII 2001 roku, koncerty
z gościnnym udziałem bułgarskich muzyków Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova,

15 VI 2002 roku, koncert
z udziałem Theodossiego Spassova
i Stoyana Yankulova

18 VIII 2002 roku,
Jarosław (inauguracja Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni),


Koncert w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie


20 XII 2002 roku,
Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

9 I 2003 roku, Gardzienice


15, 16 V 2003 - Kraków
(koncert, seminarium,
promocja książki J. Landelsa
"Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu")

23, 24 V 2003 - Brzezinka k/Wrocławia,

6 VI 2003 - Słupsk,
Art Festiwal "Grecja 2003".

13, 14, 19.09.2003i 17, 18.10.2003
- koncerty w ramach programu
"Starożytna Grecja - Kosmos Gardzienic"

29.09-1.10.2003
Wiedeń - koncert i seminaria w ramach Międzynarodowego Sympozjum
"Muzyka Antyczna - zbliżenia ponad dwoma tysiącleciami"
Dzisiejsze wykonania muzyki Antycznej Grecji - we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Wiedniu i Austriacką Akademią Nauk

20,21,22,23.11
Atlantic College, Walia: spektakl 'Hode Galatan' zrealizowany we współpracy
z The Earthfall Dance Company z Cardiffk.

14 -18.01.2004
Antyczna Warszawa:
- 'Hode Galatan'. Szkice z Hymnów Delfickich. - spektakl Orkiestry Antycznej we współpracy z The Earthfall Dance Company (reż. J. Ennis, J. Cohen, T. Rodowicz),
- promocja książki A. Westa
"Muzyka Starożytnej Grecji",
- seminarium,
- warsztaty.

5 - 7.04.2004
Poznań - Muzeum Instrumentów:
- seminarium "Perspektywy badań nad muzyką antyczną",
- promocja książek: A. Westa "Muzyka Starożytnej Grecji" oraz J. Landelsa "Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu"
- otwarcie wystawy zrekonstruowanych instrumrntów
- koncert,
- warsztaty.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektu: Tomasz Rodowicz


Tomasz Rodowicz

kierownictwo muzyczne: Maciej Rychły

Od 03.2004 projekt funkcjonuje poza OPT w powołanym przez Tomasza Rodowicza, Dorotę Porowską i Elżbietę RojekStowarzyszeniu Teatralnym CHOREA